پد سلولزی : استفاده از سیستم خنک کننده پد سلولزی به همراه فن های 140 ( هواکش صنعتی ) رایج ترین روش سرمایش در گلخانه هاست و از آنجا که این روش زیر مجموعه سرمایش تبخیری قرار میگیرد پس استفاده از آن در مناطق مختلف بیشتر توصیه می گردد.

در این روش تنها ورودی های سالن باید دریچه هایی در انتهای سالن ( دیوار انتهایی یا انتهای دیوار جانبی ) باشد که با قاب های پد دار پوشیده شده باشند . هواکش ها نیز باید در وجه مقابل نصب گردیده باشند.

هواکش ها با تخلیه هوای سالن سبب ایجاد فشار منفی داخل سالن می شوند و تنها راه جبران این فشار ، تزریق هوا از محیط بیرون سالن است و از آنجا که ورودی هوا با پد های سلولزی مرطوب پوشانده شده اند ، هوای ورودی باید از منافذ این پدها عبور کند و در تماس با رطوبت موجود در الیاف پد ها ، گرمای خود را از دست داده و هوایی با درجه حرارت پایین تر از محیط بیرون وارد سالن می شود.

تولید قاب پد سلولزی

قاب تمام گالوانیزه ساخته شده از بهترین برند بازار با مجهزترین دستگاه های برش CNC